A A A K K K
для людей з вадами зору
Чорнобаївська районна державна адміністрація
Черкаська область, Чорнобаївський район

Захист прав дітей

Законодавство:

 1. Сімейний Кодекс України;

 2. Цивільний Кодекс України;

 3. Цивільний процесуальний кодекс України;

 4. Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»;

 5. Закон України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей»;

 6. Закон України «Про охорону дитинства»;

 7. Закон України «Про попередження насильства в сім’ї»;

 8. Закон України «Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей»;

 9. Закон України «Про загальнодержавну програму «Національний план дій щодо реалізації конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року»;

 10. Закон України «Про протидію торгівлі людьми»;

 11. Постанова Кабінету Міністрів України «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини» від 24.09.2008 № 866;

 12. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей» від 08.10.2008 № 905;

 13. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження положення про прийомну сім’ю» від 26.04.2002   № 565;

 14. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження положення про дитячий будинок сімейного типу» від 26.04.2002 № 564;

 15. Постанова Кабінету Міністрів України «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» вiд 05.04.1994 № 226;

 16. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження типового положення про центр соціально-психологічної реабілітації дітей» вiд 28.01.2004  № 87;

 17. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку» вiд 25.08.2005 № 823;

Конвенція ООН про права дитини (ратифіковано постановою вр n 789-xii  від 27.02.1991).                                                                                                                

Інформація

Про стан виконання Указу Президента України від 22.10.2012 № 609/2012

«Про Національну стратегію профілактики соціального сирітства на період до 2020 року»

      З метою забезпечення реалізації кожною дитиною права на виховання в сім'ї, зростання в безпечному сімейному оточенні, підвищення ефективності роботи державних органів та органів місцевого самоврядування із запобігання соціальному сирітству, вдосконалення системи надання соціальних послуг дітям і сім'ям з дітьми Указом Президента України від 22 жовтня 2012 року затверджена Національна стратегія подолання соціального сирітства на період до 2020 року.

      Основною метою Національної стратегії  є - удосконалення діяльності органів опіки та піклування з профілактики соціального сирітства, надання сім'ям з дітьми якісних соціальних послуг, спрямованих на підтримку виховної функції сім'ї.

       Відповідно до діючого законодавства України, органами опіки та піклування є районні державні адміністрації, виконавчі органи міських, районних у містах, сільських, селищних рад. Саме орган виконавчої влади або місцевого самоврядування за місцем, де проживає дитина, має обов’язки і повноваження щодо захисту прав дитини, саме вони, згідно з Конституцією України, у разі кризової ситуації в житті дитини, уповноважені від імені держави її захистити.

       Соціальні сироти — це особлива група дітей, які, внаслідок соціальних, економічних та морально-психологічних причин, залишилися сиротами при живих батьках.

       Щороку в Чорнобаївському районі близько 15-17 дітей залишаються без батьківського піклування, зокрема, через складні життєві обставини, що виникають внаслідок злісного ухиляння батьків від виконання своїх обов'язків, вживання батьками алкоголю, наркотичних засобів, а також через безробіття та небажання працювати, забезпечувати свою сім’ю, дітей засобами для життя.

      Питома вага соціальних сиріт, які потрапляють на первинний облік служби у справах дітей, протягом року збільшується. Так у 2014 році вона складала 70%, у 2015 – 74%, у 2016 на рівні  – 77%.

      Всього ж на первинному обліку служби у справах дітей у 2016 році перебуває 107 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. З них соціальних сиріт  - 83, що становить  77 %.

      В розрахунку від загальної кількості дітей, які перебувають на первинному обліку служби, відсоток соціальних сиріт збільшується. Так, у 2014 році він становив 70%, а у 2015 –74% у 2016 році 77%.  Ця динаміка, є негативна, тому, що все більше батьків не змінюють свого способу життя,  втрачають батьківські права  а діти набувають статусу біологічних сиріт.

     Але, перш ніж дитина отримає статус соціальної сироти і потрапить на первинний облік служби у справах дітей,  вона певний час перебуває на профілактичному обліку і перш за все на обліку органів опіки та піклування виконавчих комітетів сільських та селищної рад.   

     Згідно соціальних паспортів територіальних громад на території району  за даними сільських та селищної рад станом на 01.07.2016 року  в районі проживає 6862 дітей, з яких 242 у 100 неблагополучних сім’ях, 785 у 531 неповних, 578 у 238 малозабезпечених,  1198 дітей  у 349 багатодітних, 148 дітей-інвалідів, 75 дітей у опікунських родинах, 6 у прийомних сім’ях.

     Проте, якщо бути об’єктивними то сімей, які потрапили у складні життєві обставини, так і неблагополучних сімей звичайно більше.

     Протягом 2016 року службою у справах дітей на  облік було взято 15 дітей, з них спільними зусиллями субʼєктів соціальної роботи вдалося врятувати від соціального сирітства 9 дітей, але далеко не всіх.

     Перший етап  роботи з попередження соціального сирітства пов’язаний з виявленням сімей, у яких з’являється хоча б одна з причин, що може привести до виникнення складних життєвих обставин. Дуже важливо забезпечити повноту виявлення такого контингенту. Це можливо лише в тому випадку, якщо в цьому процесі будуть приймати участь всі визначені законом суб’єкти соціальної роботи: органи опіки та піклування і їх структурні підрозділи, центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, дошкільні та загальноосвітні заклади, центр первинної медико-санітарної допомоги, районний відділ внутрішніх справ і його структурні підрозділи.

     Важливо, щоб кожен з них розумів, що інформація, якою вони володіють про можливе неблагополуччя в родині в кінцевому результаті надходила до Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, який створює та постійно поновлює банк даних сімей, що потрапили у скрутні життєві обставини.

     На сьогодні в територіальних громадах району працює 16 фахівців із соціальної роботи і на кінець року штатна чисельність фахівців такою і залишилась.  Протягом 2016 року саме ці фахівці стали основним джерелом інформації про родини, в яких є причини, що можуть привести до складних життєвих обставин.

     Роль фахівця з соціальної роботи в окремо взятій громаді – неоціненна. Він виступав не лише у якості надавача соціальних послуг, а був і консультантом, посередником, представником інтересів сімей і дітей. У селі чи в селищі фахівець із соціальної роботи доходив до кожного клієнта за місцем проживання із чітким завданням: виявити кризу в сім’ї ще на ранньому етапі, допомогти батькам дитини, які опинилися в скруті, не втратити батьківський потенціал, зберегти родину для дитини.  

    Своєчасність виявлення проблемних сімей знижується. Найбільш соціально незахищені верстви населення залишаються без якісної, а саме головне - вчасної адресної підтримки.

       Дієвим інструментом  у процесі збереження сімей є засідання районної комісії з питань захисту прав дитини на яку запрошуються горе-батьки. Кількість таких батьків, які не виконують батьківські обов’язки збільшується, але нажаль позитивних змін у способі життя таких батьків дуже і дуже мало. 10 батьків попереджено на засіданні комісії та притягнено до відповідальності. Протягом 2016 року на  28 батьків працівниками поліції складено адміністративні протоколи за ст.. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення. 

     Адміністративний вплив на тих батьків, які не виконують батьківські обов’язки має бути застосований спочатку не на рівні районної комісії з питань захисту прав дитини а саме на  місцевому рівні, тобто у кожній  сільській раді, де поряд з тим має бути ще і вплив громадський. Тут мають працювати комісії сприяння сім’ї і школі, виконавчі комітети сільських рад та у тісній співпраці дільничними працівниками поліції.

     Щоб отримати позитивний результат у роботі з попередження соціального сирітства необхідно зберегти посади фахівців з соціальної роботи, які б виявляли проблемні родини на ранніх стадіях кризи, надавали їм консультативну та іншу допомогу, при цьому відчували підтримку сільського голови, депутатів і звичайно до цих питань залучали районні соціальні служби.

                                     Динаміка позбавлення батьків батьківських прав у Чорнобаївському районі

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Кількість

 

Кількість

Кількість

 

Кількість

 

Кількість

 

Кількість

 

Кількість

 

Кількість

 

Кількість

 

Кількість

 

 

батьки

 

діти

 

 

батьки

 

діти

 

 

батьки

 

діти

 

 

батьки

 

діти

 

 

батьки

 

діти

 

 

батьки

 

діти

 

 

батьки

 

діти

 

 

батьки

 

діти

 

 

батьки

 

діти

 

 

батьки

 

діти

 

15

24

15

15

4

13

10

4

11

9

12

15

8

9

7

13

10

13

6

11

     У такій ситуації необхідно організувати якісну ефективну роботу виконавчих комітетів органів місцевого самоврядування та припинити практику підміни не лише поняття, але і функцій органу опіки та піклування, які майже повсюдно переклались на опікунську раду, що по суті є лише консультативно-дорадчим органом, а не суб’єктом владних повноважень у сфері захисту прав дитини. Самоусунення виконавчих комітетів від обовʼязку захищати дитину, призводить до виникнення кризових ситуацій, коли врятувати життя і здоровʼя дитини можливо лише у разі вилучення її із сімʼї.   

    Тепер конкретно щодо стану справ з даного питання за 2016 рік.

     За нинішній рік 6 батьків позбавлено батьківських прав щодо 11 дітей. З усіма цими батьками проводилась постійна робота щодо виходу із кризи, надавалась допомога у оформленні державної соціальної допомоги, працевлаштуванні тощо. Нажаль батьки вибрали між дітьми і способом свого життя друге, внаслідок чого одним виходом із кризи було саме позбавлення батьківських прав. Це вже в черговий раз позбавлена батьківських прав  до двох дітей громадянка  із с. Велика Бурімка, вперше до однієї із с. Загородище, до трьох із с. Воронинці, до однієї із с. Нове Життя, до трьох із с. Журавлине, до однієї с. Васютинці.

      Відповідні заходи щодо профілактики соціального сирітства предбаченоо програмою соціального захисту дітей, подолання дитячої бездоглядності та безпритульності в Чорнобаївському районі на 2016-2020 роки розроблена службою у справах дітей та направлена на подолання негативних явищ у сімейному середовищі та спрямована на профілактику соціального сирітства.  На її виконання вжито заходи щодо захисту дітей з кризових сімей. Зокрема за звітний період 2016 року до КЗ «Черкаський обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей» службою у справах дітей з початку року направлено 13 дітей, в тому числі 3 дітей, які зареєстровані у Смілянському районі. Повернуто 4 дітей у біологічні родини, 1 направлена на навчання на повне державне утримання, 5 перебувають в центрі.                                                                                                               Як позитивний приклад можна привести повернення дитини  25.07.2005 р.н. в сім’ю матері, з якою дитина після розлучення з біологічним батьком практично не спілкувалась. Дитина в сім’ї батька, який проживав з іншою дружиною виявилась не потрібною. Мати хотіла повернути доньку але сама дитина не бажала повертатись до матері. Тривалий час перебувала на лікуванні в санаторії «Руська Поляна» потім в центрі, а даний час дитина проживає з матір’ю, співжителем який фактично прийняв жінку з її дітьми та старшою  сестрою. Навчається у 5 класі та характеризується позитивно як дитина так і родина.

       З метою недопущення посиротіння дітей вживаються заходи щодо тимчасового їх направлення по заяві батьків до обласного Будинку дитини.

       Так мати, якій виповнилось 18 років, з допомогою служби влаштувала малолітню дитину за її заявою до Комунального закладу «Черкаський обласний спеціальний Будинок дитини Черкаської обласної ради”. На даний час громадянка Ф. проживає у співжителя, який забезпечив її житлом, та готовий прийняти також її малолітню дитину. На черговому засіданні комісії з питань захисту прав дитини буде розглянута заява щодо доцільності повернення дитини матері. Для цього є відповідні умови.

       З метою забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа розроблена та затверджена районна програма із забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа на 2016-2018 роки ( рішення сесії районної ради від 31.034.2016 № 5-13/VII).   Даною програмою передбачено кошти у розмірі 250 тис. грн. для придбання житла для 5 осіб. На даний час планується придбати житло Першотравневою сільською радою для особи з числа дітей, позбавлених батьківського піклування.

      Резюмуючи все вище означене, можна зробити висновок, що вирішення проблеми попередження соціального сирітства в умовах територіальної громади  повинно бути більш ефективним, для чого: по-перше, виконавчі комітети органів місцевого самоврядування повинні бути організаторами системної та комплексної профілактичної діяльності; по-друге,  активізувати громаду щодо участі у вирішенні проблем сімей та дітей, стимулюючи членів громади, її соціальних інституцій до різноманітних  профілактичних ініціатив та надавати їм всебічну підтримку.

       Тому, на засідання колегії ми пропонуємо проект протокольних доручень, якими вносимо додаткові заходи, спрямовані на підвищення ефективності роботи з попередження соціального сирітства в нашому районі.

Начальник служби у справах дітей                                    Ю.М.Волох 

Фото без опису

УВАГА! Петиція на сайті Президента України на підтримку захисту сім'ї

Серп. 22 2019  Служба у справах дітей Чорнобаївської РДА

Версія для друку

Українське суспільство відчуває гостру необхідність ідеології формування культури сімейних відносин, підвищення відповідальності батьків за сім’ю та виховання дітей. Крім того, в державі створена недостатня кількість механізмів підтримки сімей, збільшується кількість сімейного насильства, жорстокого поводження з дітьми, злочинів проти дітей, ліквідовано 80% штату соціальних працівників, які супроводжували сім’ї у складних життєвих обставинах тощо.

Частина 2 статті 51 Конституції України визначає, що сім'я, дитинство, материнство і батьківство охороняються державою.

На сайті офіційного інтернет-представництва Президента України формується громадська думка та відображення запиту населення на посилення захисту сім'ї, дитинства, материнства і батьківства шляхом створення в Україні Міністерства сім'ї та дитинства. Відповідну петицію від 08.08.2019 №22/069110- еп оприлюднено за посиланням https://petition.president.gov.ua/petition/69110.

Підтримано Громадською організацією "Всеукраїнська асоціація прийомних батьків"

         

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь