A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Чорнобаївська районна державна адміністрація
Черкаська область, Чорнобаївський район

Структурні підрозділи

Відділ економіки райдержадміністрації

 

Начальник відділу: Вовк Ірина Василівна  

тел. 2-35-75

Основними функціями та завданнями відділу є забезпечення реалізації на території району державної політики у сфері:

•          державної регіональної політики;

•          державної політики економічного і соціального розвитку;

•          державної політики з розвитку інфраструктури в галузях: промисловості, транспорту і зв’язку, дорожнього господарства;

•          державної регуляторної політики;

•          державної політики у сфері торгівлі та побутових послуг;

•          державної політики у сфері державних закупівель;

•          інвестиційного та інноваційного розвитку;

•    зовнішніх зносин, зовнішньоекономічного та європейської інтеграції, взаємодії з економічними та міжнародними організаціями;

•          розвитку підприємництва;

•          організації перевезень на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі району.

 

 

Сектор містобудування, архітектури та житлово-комунального

господарства райдержадміністрації

 

Завідувач сектору: вакансія

тел. 2-26-39

Основні функції та завдання сектору:

•   забезпечення реалізації на території району  державної політики у сфері містобудування, архітектури та житлово-комунальногогосподарства:

•   координація діяльності суб’єктів містобудівної діяльності щодо комплексного розвитку територій населених пунктів в районі;

•   забезпечення в межах своїх повноважень виконання актів чинного законодавства, норм, правил та державних стандартів у сфері будівництва, містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства та контроль за їх реалізацією.

•   контроль за дотриманням чинного законодавства у сфері містобудування та архітектури, державних стандартів, норм і правил при реалізації затвердженої містобудівної документації;

•   організація виконання державних програм, розроблення і реалізація регіональних програм розвитку житлово-комунального господарства, подання пропозицій до проектів програм соціально-економічного розвитку району  щодо поліпшення комунального обслуговування населення, благоустрою населених пунктів, охорони навколишнього природного середовища, енергозбереження, стану безпеки, умов праці та виробничого середовища, та їх реалізація;

•   сприяння органам місцевого самоврядування у вирішенні питань організаційно-методичного забезпечення діяльності відповідних структурних підрозділів виконавчих органів відповідних рад;

•   аналіз стану інфраструктури в районі  та підготовка пропозицій до проектів районного бюджету щодо фінансування регіональних програм розвитку житлово-комунального господарства, будівництва і благоустрою населених пунктів;

•   аналіз стану містобудування та будівництва на території району , організація розроблення, проведення експертизи і забезпечення затвердження в установленому порядку генеральних планів населених пунктів на території району  та іншої містобудівної документації;

•   координація діяльності суб’єктів містобудування щодо комплексного розвитку територій, забудови населених пунктів на території району, поліпшення їх архітектурного вигляду, збереження традиційного характеру середовища і об’єктів культурної спадщини;

•   організація ведення містобудівного кадастру;

•    енергоефективність та енергозбереження;

•   здійснення заходів щодо ведення в установленому порядку Єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов.

 

Сектор у справах сім’ї, молоді та спорту

районної державної адміністрації

 

Начальник сектору: Авраменко Володимир Миколайович

Основні функції та завдання сектору:

•   забезпечення реалізації  на  відповідній  території державної політики з питань  сім'ї,  дітей,  молоді,  фізичної  культури  та спорту;

•   виконання соціальних програм   і   здійснення  заходів,  спрямованих  на забезпечення соціального  та  правового  захисту  сім'ї,  дітей  і молоді;

•   розвитку  фізичної  культури  та  спорту;

•   рівних  прав і можливостей  для  участі  жінок  та   чоловіків у політичному, економічному і культурному житті, сприяння соціальному становленню та розвитку дітей і молоді,;

•   запобігання насильству в сім'ї, торгівлі людьми, організація оздоровлення, відпочинку і дозвілля дітей та молоді;

•   видача посвідчень батьків та дитини багатодітної сім’ї;

•   сприяння розвитку видів спорту, визнаних в Україні;

•   сприяння діяльності жіночих, молодіжних  і  дитячих та інших громадських   організацій, федераціям  з  видів  спорту  та  іншим громадським організаціям у проведенні ними роботи з питань сім'ї,  дітей і  молоді,  фізичної культури та спорту;

•   організація і   проведення   фізкультурно-спортивних  заходів серед широких верств населення,  залучення їх до  занять  фізичною культурою  та  спортом,  забезпечення пропаганди здорового способу життя.

 

 

Сектор цивільного захисту, оборонної та мобілізаційної роботи,

взаємодії з правоохоронними органами (запобігання та виявлення корупції)

 

Завідувач сектору: Рудянчук Вадим Леонідович

тел. 2-25-73

Основні функції  сектору:

•   реалізація державної політики у сфері цивільного захисту;

•   розроблення і реалізація заходів щодо підтримання готовності органів управління і сил районної територіальної підсистеми цивільного захисту до дій за призначенням у мирний час та на особливий період;

•   забезпечення сталого функціонування районної територіальної підсистеми єдиної державної системи;

•   організація відновлювальних робіт із ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

•   організація розробки мобілізаційних планів, довготермінових і річних програм (планів) мобілізаційної підготовки і мобілізації на території району здійснення методичного та інформаційного забезпечення цієї роботи;

•   здійснення заходів щодо переведення підприємств, установ та організацій району на роботу в умовах особливого періоду, сприяння виконанню ним мобілізаційних завдань, організація перевірок стану мобілізаційної підготовки;

•   забезпечення функціонування системи військового обліку громадян України, організація бронювання військовозобов’язаних на воєнний час, надання звітності з питань бронювання, участь у роботі щодо перерозподілу трудових ресурсів в особливий період.

Сектор, відповідно до покладених на нього завдань:

•   забезпечує здійснення заходів щодо удосконалення організації цивільного захисту, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, реагування на них, ліквідації їх наслідків, захисту та життєзабезпечення постраждалого населення;

•   визначає в межах своєї компетенції рівень надзвичайної ситуації, забезпечує збирання, оброблення та аналіз інформації щодо загрози або виникнення надзвичайних ситуацій від усіх оперативно-чергових та аварійно-диспетчерських служб для вжиття адекватних заходів, доповіді керівництву райдержадміністрації, облдержадміністрації , а також у разі необхідності доведення її до населення;

•   здійснює відповідно до законодавства нагляд і контроль за виконанням вимог цивільного захисту та техногенної безпеки, заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків, за станом готовності сил і засобів цивільного захисту до проведення рятувальних та інших невідкладних робіт у разі виникнення надзвичайних ситуацій на території району;

•   забезпечує облік фонду захисних споруд і здійснює контроль за їх утриманням;

•   організовує роботи, пов’язані з ліквідацією надзвичайних ситуацій, контролює в межах своєї компетенції готовність органів управління і сил цивільної оборони до дій за призначенням;

•   здійснює оповіщення населення за розпорядженням начальника цивільного захисту району про загрозу виникнення або виникнення надзвичайної ситуації, контролює належне функціонування територіальних та об’єктових систем оповіщення;

•  координує діяльність структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальних органів центральної виконавчої влади, служб  цивільного захисту підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності і підпорядкування щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, проведення пошуково-рятувальних робіт;

•   в установленому порядку забезпечує контроль за нагромадженням, збереженням та цільовим використанням фінансових резервів і матеріально-технічних ресурсів, призначених для ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків;

•   організовує в установленому порядку фінансове та  матеріально-технічне забезпечення діяльності територіальної підсистеми єдиної державної системи;

•   розробляє плани цивільного захисту на мирний час та особливий період, плани реагування на надзвичайні ситуації та заходи щодо запобігання виникненню і ліквідації можливих надзвичайних ситуацій та їх наслідків;

•   організовує в установленому порядку  проведення навчань та тренувань з питань цивільного захисту, у тому числі підготовку учнів у загальних, професійно-технічних та інших навчальних закладах з питань безпеки життєдіяльності та цивільної оборони;

•   розробляє заходи щодо проведення тимчасового відселення та евакуації населення із зон надзвичайних ситуацій;

•   розробляє та вносить у встановленому порядку на розгляд голові;

•   сприяє здійсненню заходів щодо військово-патріотичного виховання населення, підготовці молоді до служби в Збройних Силах, проведенню призову громадян на військову службу;

•   організовує і контролює шефську роботу над підшефними частинами Збройних Сил України;

•   організовує спільну роботу місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, правоохоронних та контролюючих органів з питань забезпечення законності і правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян;

•   контролює здійснення заходів з мобілізації підготовки підприємствами, установами та організаціями району;

•   забезпечує режим секретності під час здійснення заходів з мобілізаційної підготовки;

•   здійснює контроль за дотриманням відповідними управліннями, відділами, іншими структурними підрозділами райдержадміністрації законодавства щодо соціального захисту ветеранів війни, учасників бойових дій та прирівняних до них осіб, військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, а також надання пільг і допомоги сім’ям військовослужбовців строкової служби.

 

Державний реєстратор  Чорнобаївської

районної державної адміністрації

 

Сосунова Лідія Петрівна

тел. 2-32-39

Основними завданнями державного реєстратора  Чорнобаївської районної державної адміністрації є:

•          здійснення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

•          здійснення реєстраційних дій передбачених Законом України „Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань”;

•          здійснює формування та ведення  Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;

•          проводить державну реєстрацію змін до відомостей що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців щодо юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;

•          проводить державну реєстрацію припинення юридичних осіб та державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичними особами – підприємцями;

•          проводить у випадках, передбачених Законом, спрощену процедури державної реєстрації припинення юридичної особи шляхом її ліквідації;

•          вносить до Єдиного державного реєстру відомості про зміни, які містяться в Єдиному державному реєстрі  на підставі рішення суду;

•          взаємодія в порядку, визначеному законодавством, з органами статистики, державної податкової адміністрації, Пенсійним фондом України при вирішенні питань постановки на облік, зняття з обліку в цих органах зареєстрованих юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

•          організація формування та зберігання протягом встановленого законодавством строку реєстраційних справ та подальшої передачі ними таких справ до архівної установи відповідно до діючого законодавства;

•          забезпечення проведення у встановленому законодавством порядку виїмки, витребування документів з реєстраційних справ;

•          організація передачі відповідно до законодавства реєстраційних справ у разі зміни місцезнаходження юридичної особи, місця проживання фізичної особи підприємця;

•          забезпечення надання  витягів та виписок з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців

•          здійснює облік одержаного ним від заявника електронного документа та направлення заявнику підтвердження факту одержання електронного документа, проведення  необхідних реєстраційних дій у випадках, передбачених Законом, та надсилання заявнику відповідного документа у вигляді електронного документа. У разі наявності підстави для відмови у проведенні державної реєстрації заявникові надсилається відповідне повідомлення в електронній формі.

 

 

Фінансове управління Чорнобаївської  районної державної адміністрації
 

Начальник фінансового управління  районної державної адміністрації: Таранушенко Олександр Володимирович

тел. 2-21-84

Заступник начальника управління – начальник відділу по плануванню бюджету та фінансуванню установ бюджетної сфери:  Черненко Антоніна Григорівна

тел. 2-30-36

Начальник відділу по плануванню доходів та фінансуванню  установ виробничої сфери  Вовк Валентина Федорівна

тел. 2-23-91

Основні завдання і  функції:

 забезпечення реалізації державної бюджетної політики на території району;

• складання розрахунків до проекту районного бюджету та прогнозу на  наступні за плановим два бюджетні періоди і подання їх на розгляд районної державної адміністрації;

• підготовка пропозицій щодо фінансового забезпечення заходів соціально-економічного розвитку на території району;

• розробка пропозицій з удосконалення методів фінансового і бюджетного планування та здійснення витрат;

• здійснення загальної організації та управління виконанням районного бюджету, координація діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету району.   

Фінансове управління відповідно до покладених на нього завдань здійснює наступні повноваження:

• бере участь у розробленні балансу фінансових ресурсів району, аналізує окремі соціально-економічні показники розвитку району та враховує їх під час складання проекту районного бюджету;

• організовує роботу, пов’язану із складанням проекту районного бюджету; складає проект районного бюджету;

• cкладає розпис доходів і видатків районного бюджету, забезпечує його виконання, вносить за пропозицією головних розпорядників коштів зміни до розпису у межах річних бюджетних призначень;

• здійснює протягом бюджетного періоду контроль за відповідністю розпису районного бюджету встановленим бюджетним призначенням;

• перевіряє правильність складання і затвердження кошторисів та планів використання коштів установами і організаціями, які фінансуються з районного бюджету;

• здійснює в установленому порядку організацію та управління виконанням районного бюджету, координує в межах своєї компетенції діяльність учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету;

• організовує виконання районного бюджету, а також разом з органами державної податкової служби, територіальними органами Державного казначейства, іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, виконавчими органами  сільської та селищної рад забезпечує надходження доходів до  бюджету  району і  вживає заходів до ефективного витрачання бюджетних коштів.

 

Управління агропромислового розвитку Чорнобаївської райдержадміністрації

 

Начальник управління: Бука Алла Василівна

тел. 2-34-50

Основні завдання та функції:

•          забезпечує реалізацію державної політики щодо розвитку сільськогосподарської галузі на території Чорнобаївського району;

•          аналізує стан і тенденції економічного та соціального розвитку аграрного сектору району та  вживає заходів до усунення  недоліків;

•          вживає заходи щодо цільового та ефективного використання коштів державного бюджету, спрямованих за бюджетними програмами, та інформує

•          суб’єктів  господарювання агропромислового комплексу щодо застосування норм порядків використання коштів за зазначеними бюджетними програмами;

•          надає методичну допомогу сільськогосподарським  товаровиробникам з питань впровадження інноваційно-інвестиційної діяльності, нарощення експортного потенціалу, створення нових та реконструкції діючих виробництв;

•          здійснює контроль в сфері охорони навколишнього середовища, а  саме: лісовідновлення, надра, повітря;

•          здійснює інші передбачені законом повноваження.

 

Відділ виробництва сільськогосподарської продукції 

управління агропромислового розвитку районної державної адміністрації

 

Начальник відділу: Ткалич Олег Станіславович

тел. 2-34-50

Основні завдання та функції:

•          забезпечує державну підтримку  сільськогосподарських підприємств в селянських (фермерських) господарств;

•          аналізує стан і тенденції економічного та соціального розвитку аграрного сектору району та вживає заходів до усунення недоліків;

•          організовує виробництво тваринницької та рослинницької продукції в районі;    

•          надає консультативну та інформативну допомогу власникам тварин з  питань збільшення виробництва тваринницької  продукції та поліпшення її  якості;  

•          здійснює контроль в сфері охорони навколишнього середовища, а саме: лісовідновлення, надра, повітря.

 

Відділ розвитку ринкових відносин та бухгалтерського обліку

управління агропромислового розвитку районної державної адміністрації

 

Начальник відділу: Лавренко Світлана Петрівна

тел. 2-34-50

Основні завдання та функції:

•          координує роботу економічної,  бухгалтерської та кадрової служби підприємств аграрного сектору району;

•          межах своєї компетенції щорічно готує прогнозні показники розвитку основних галузей сільськогосподарського виробництва усіх форм господарювання, включаючи фермерські господарства, приватні індивідуальні господарства;

•          аналізує стан розвитку сільськогосподарського виробництва та економіки кожного сільськогосподарського підприємства;

•          надає практичну і методичну допомогу с/г підприємствам в проведенні реформування земельних і майнових відносин, створення ринкової інфраструктури, організовує роботу по моніторингу реформ, моніторингу цін.

 

 

Відділ освіти райдержадміністрації

 

Начальник відділу:  Піддубна Раїса Василівна

тел. 2-21-51

Основні завдання та функціями  відділу є:

•          Реалізація державної політики в галузі освіти і виховання на відповідній території (з урахуванням особливостей соціально – культурного середовища району).

•          Організація мережі та здійснення керівництва загальноосвітніми, дошкільними та позашкільними навчальними закладами району

•          Організація нормативно – правового забезпечення загальної середньої освіти, дошкільної та позашкільної освіти в районі

•          Організація навчально – методичного забезпечення загальноосвітніх дошкільних та позашкільних навчальних закладів

•          Організація фінансового забезпечення загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів

•          Організація діяльності учасників навчально – виховного процесу в навчальних закладах району та забезпечення їх соціального захисту.

 

Відділ культури і туризму  районної державної адміністрації

 

Начальник відділу: Шаповал Світлана Станіславівна 

тел. 2-24-38

Основним функціями та завданням відділу є:

•          реалізація державної політики у сфері  культури,  туризму, діяльності   курортів,   охорони   культурної  спадщини,  а  також державної мовної політики;

•          забезпечення:

- вільного розвитку культурно-мистецьких процесів;

- доступності всіх  видів  культурних   послуг   і   культурної діяльності для кожного громадянина;

•          сприяння:

- відродженню та   розвитку  традицій  і  культури  української нації, етнічної, культурної і мовної самобутності корінних народів і національних меншин;

- захисту прав  професійних  творчих  працівників та їх спілок, соціальному   захисту   працівників   підприємств,   установ    та організацій  у  сфері  культури,  туризму  і  курортів  та охорони культурної спадщини, а також споживачів культурного і туристичного  продукту, встановленню контролю за його якістю;

- загальнонаціональній культурній   консолідації   суспільства, формуванню цілісного культурно-інформаційного простору, захисту та просуванню високоякісного і різноманітного культурного продукту;

- участь у розробленні та виконанні державних і регіональних програм  розвитку  культури,  туризму  і   курортів   та   охорони культурної спадщини, а також державної мовної політики.        

 

Служба у справах дітей  райдержадміністрації

 

Начальник служби: Волох Юрій Михайлович

тел. 2-23-02

Основними завданнями служби є:

 

 • реалізація на відповідній території державної політики з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;
 • розроблення і здійснення самостійно або разом з іншими структурними підрозділами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, громадськими організаціями заходів щодо захисту прав, свобод і законних інтересів дітей;
 •  координація зусиль місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у вирішенні питань соціального захисту дітей та організації роботи із запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності;
 •  забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми, їх усиновлення, влаштування в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї; здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності;
 • ведення державної статистики щодо дітей;
 •  ведення обліку дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та соціально-реабілітаційних центрів (дитячих містечок);
 •  надання органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності, громадським організаціям, громадянам практичної та методичної допомоги, консультацій з питань соціального захисту дітей, запобігання вчиненню дітьми правопорушень;
 • улаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування до дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, сприяння усиновленню;
 •  підготовка інформаційно-аналітичних і статистичних матеріалів, організація дослідження стану соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;
 •  визначення пріоритетних напрямів поліпшення на території району становища дітей, їх соціального захисту, сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвиткові, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.

 Служба відповідно до покладених на неї завдань:

 • організовує розроблення і здійснення на території району заходів, спрямованих на поліпшення становища дітей, їх фізичного, інтелектуального і духовного розвитку, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, запобігання вчиненню дітьми правопорушень;
 • надає місцевим органам виконавчої влади і органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності, громадським організаціям, громадянам у межах своїх повноважень практичну, методичну та консультаційну допомогу у вирішенні питань щодо соціального захисту дітей та запобігання вчиненню ними правопорушень;
 •  оформляє документи на влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування, до прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, сприяє усиновленню;
 • подає пропозиції до проектів регіональних програм, планів і прогнозів у частині соціального захисту, забезпечення прав, свобод і законних інтересів дітей;
 • забезпечує у межах своїх повноважень здійснення контролю за додержанням законодавства щодо соціального захисту дітей і запобігання вчиненню ними правопорушень;
 • здійснює контроль за умовами утримання і виховання дітей у спеціальних виховних установах Державного департаменту з питань виконання покарань, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у сім'ях опікунів, піклувальників, дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім'ях;
 •  разом з відповідними структурними підрозділами місцевих органів виконавчої влади, науковими установами організовує і проводить соціологічні дослідження, готує статистичні та інформаційні матеріали про причини і умови вчинення дітьми правопорушень, вивчає і поширює міжнародний досвід з питань соціального захисту дітей, їх прав та інтересів;
 •  надає організаційну і методичну допомогу притулкам для дітей, центрам соціально-психологічної реабілітації дітей, соціально- реабілітаційним центрам (дитячі містечка), здійснює безпосередній контроль за їх діяльністю;
 •  організовує і проводить разом з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, кримінальною міліцією у справах дітей заходи щодо соціального захисту дітей, виявлення причин, що зумовлюють дитячу бездоглядність та безпритульність, запобігання вчиненню дітьми правопорушень;
 •  розробляє і подає на розгляд районної державної адміністрації пропозиції стосовно бюджетних асигнувань на виконання програм і здійснення заходів щодо реалізації державної політики з питань дітей, спрямованої на подолання дитячої бездоглядності та безпритульності;
 •  веде облік дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та соціально-реабілітаційних центрів (дитячих містечок);
 •  надає потенційним усиновлювачам, опікунам, піклувальникам, батькам-вихователям, прийомним батькам інформацію про дітей, які перебувають на обліку в службі, і видає направлення на відвідування закладів з метою налагодження психологічного контакту з дитиною;
 • готує акт обстеження умов проживання дитини та опис її майна, а також акт обстеження житлово-побутових умов потенційного опікуна, піклувальника;  
 • проводить перевірку умов проживання і виховання дітей у сім'ях опікунів, піклувальників за окремо складеним графіком, але не рідше ніж раз на рік, крім першої перевірки, яка проводиться через три місяці після встановлення опіки та піклування;
 •  готує звіт про стан виховання, утримання і розвитку дітей в прийомних сім'ях та дитячих будинках сімейного типу;
 • бере участь у процесі вибуття дітей із закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та закладів соціального захисту для дітей у сім'ї усиновлювачів, опікунів, піклувальників, до дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей;
 •  готує та подає в установленому порядку статистичну звітність;
 •  розглядає в установленому порядку звернення громадян;
 •  розглядає звернення власника підприємства, установи або організації усіх форм власності та надає письмовий дозвіл щодо звільнення працівника молодше 18 років;
 •  проводить інформаційно-роз'яснювальну роботу з питань, що належать до її компетенції, через засоби масової інформації. 

  

Управління з питань праці і соціального захисту населення

райдержадміністрації

 

Начальник управління: Юрковський Олександр Юрійович

тел. 2-25-47

Заступник начальника управління – начальник відділу організаційно- кадрової роботи та інформаційного забезпечення: Крупенко Наталія Борисівна

тел. 2-25-47

Начальник відділу грошових виплат і компенсацій: Хоменко Юлія Василівна

тел. 2-25-47

Начальник відділу персоніфікованого обліку та соціального обслуговування пільгових категорій населення: Лімаренко Людмила Павлівна

тел. 2-25-47

Начальник відділу бухгалтерського обліку, АОІ та звітності: Кощавка Тетяна Петрівна

тел. 2-25-47

Завідувач сектору праці: Хлопецький Володимир Анатолійович

тел. 2-25-47

Головний спеціаліст – головний державний соціальний інспектор: Коваленко Лариса Юріївна

тел. 2-25-47

Громадська приймальна, попередній запис на прийом, надання консультацій щодо оформлення та призначення різних видів допомог, компенсацій  за тел. 2-38-33

Основним завданням управління є :

- забезпечення реалізації державної політики з питань соціального захисту населення, у сфері соціально-трудових відносин, оплати і належних умов праці;

- призначення та виплату соціальної допомоги, компенсацій та інших соціальних виплат, встановлених законодавством України, надання субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива;

- організацію соціального обслуговування населення, здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг;

- розроблення та організацію виконання комплексних програм та заходів щодо поліпшення становища соціально вразливих верств населення, сімей та громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах, та всебічне сприяння в отриманні ними соціальних виплат та послуг за місцем проживання, перебування;

- забезпечення соціальної інтеграції інвалідів, сприяння створенню умов для безперешкодного доступу інвалідів до об'єктів соціальної інфраструктури;

- здійснення нагляду за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій управлінням Пенсійного фонду України в Чорнобаївському районі; проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь