A A A K K K
для людей з вадами зору
Чорнобаївська районна державна адміністрація
Черкаська область, Чорнобаївський район

Доступ до публічної інформації

Закон України "Про доступ до публічної інформації"

Звіт за 2019 рік «Про забезпечення доступу до публічної інформації в райдержадміністрації»

 

 

ПОРЯДОК

складання, подання, опрацювання запитів на інформацію, що надходять до райдержадміністрації, та надання відповідей на них

 

Цей Порядок визначає правила складання, подання, опрацювання запитів на інформацію, що надходять до райдержадміністрації, та надання відповідей на них.

У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про доступ до публічної інформації».

 

І. Процедура складання та подання запитів, що надходять до облдержадміністрації

1. Запит на інформацію подається фізичною або юридичною особою, об’єднанням громадян без статусу юридичної особи до райдержадміністрації в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, електронною поштою, телефаксом або по телефону.

2. Запит на інформацію подається у довільній формі.

3. Запит на інформацію повинен містити:

- прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу, адресу електронної пошти або номер засобу зв’язку (якщо такий є);

- загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

- підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

4. Письмовий запит на інформацію може бути складений за формою, затвердженою райдержадміністрацією, що розміщується в районній газеті «Світлий шлях» або бути отриманий в відділі юридичної, організаційної, мобілізаційної, режимно-секретної роботи апарату райдержадміністрації за адресою: смт Чорнобай, вул. Центральна, 152.

5. Запит на інформацію може бути подано особисто до структурних підрозділів райдержадміністрації, що є розпорядниками інформації, або до відділу юридичної, організаційної, мобілізаційної, режимно-секретної роботи апарату райдержадміністрації в робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку.

6. У разі, коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлює представник структурного підрозділу, що є розпорядником інформації або посадова особа відділу юридичної, організаційної, мобілізаційної, режимно-секретної роботи апарату райдержадміністрації із зазначенням у запиті прізвища, ім’я, по батькові, контактного телефону, та надає копію запиту особі, яка його подала.

7. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток штампа із зазначенням найменування розпорядника інформації, дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу.

8. Запит на інформацію може бути поданий на поштову адресу 19900, смт Чорнобай, вул. Центральна, 152, на електронну адресу: adminchornobaj@ukr.net, телефоном (факсом) за номером: або безпосередньо до відділу юридичної, організаційної, мобілізаційної, режимно-секретної роботи апарату райдержадміністрації щодня з 8.00 до 17.00, крім вихідних та святкових днів.

 

ІІ. Механізм опрацювання запитів на інформацію в райдержадміністрації

1. Запит на інформацію після надходження до відділу юридичної, організаційної, мобілізаційної, режимно-секретної роботи апарату райдержадміністрації реєструється у відповідному реєстрі інформаційних запитів.

2. У разі надходження інформаційного запиту до відділу з питань управління персоналом, документообігу та контролю, на «гарячу лінію» райдержадміністрації, він терміново передається до відділу юридичної, організаційної, мобілізаційної, режимно-секретної роботи апарату райдержадміністрації, про що робиться відмітка означеними підрозділами у відповідних журналах.

3. Спеціаліст відділу юридичної, організаційної, мобілізаційної, режимно-секретної роботи апарату райдержадміністрації, відповідальний за здійснення роботи із інформаційними запитами (далі – уповноважена особа), визначає предмет запиту на інформацію та за погодженням із заступником голови райдержадміністрації згідно з розподілом обов’язків за напрямками роботи або у разі їх відсутності – з заступником голови-керівником апарату райдержадміністрації, розпорядника інформації, що запитується.

4. Запит щодо інформації, якою райдержадміністрація не володіє, не зобов’язана відповідно до своєї компетенції володіти, направляється супровідним листом належному розпоряднику інформації з одночасним повідомленням про це запитувача. Супровідний лист та повідомлення підписується керівником відділу юридичної, організаційної, мобілізаційної, режимно-секретної роботи апарату райдержадміністрації.

5. Запит на інформацію, розпорядником якої є структурні підрозділи райдержадміністрації, направляється відповідному підрозділу у порядку, визначеному п.4 розділу ІІ цього Порядку, при цьому у супровідному листі зазначається про необхідність надання відділу юридичної, організаційної, мобілізаційної, режимно-секретної роботи апарату райдержадміністрації копії відповіді на інформаційний запит.

6 Після надходження відповідної інформації (копії відповіді на запит) до відділу юридичної, організаційної, мобілізаційної, режимно-секретної роботи апарату райдержадміністрації, уповноважена особа реєструє відповідь у реєстрі запитів.

7. Запит на інформацію, розпорядником якої є райдержадміністрація, зокрема, інформацію, що отримана або створена райдержадміністрацією в процесі здійснення своїх повноважень та яка перебуває у володінні апарату райдержадміністрації, розглядається безпосередньо управлінням інформаційної політики та зв’язків із засобами масової інформації облдержадміністрації.

За необхідністю відділом юридичної, організаційної, мобілізаційної, режимно-секретної роботи апарату райдержадміністрації готується службова записка відповідному структурному підрозділу апарату райдержадміністрації – фактичному розпоряднику інформації, з проханням надати необхідну інформацію.

Відповідь на інформаційний запит реєструється у реєстрі інформаційних запитів.

 

ІІІ. Строки розгляду інформаційних запитів, підстави відмови в їх задоволенні

1. Відповідь на запит надається протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту у спосіб, обраний запитувачем.

2. У разі, коли запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, інформації про стан навколишнього природного середовища, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається протягом 48 годин з дня отримання запиту.

Клопотання про термінове опрацювання інформаційного запиту має бути обґрунтоване.

3. У разі, коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк його розгляду може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку розгляду запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

4. Інформація на запит надається безоплатно.

5. У разі, коли запитувана інформація містить документи обсягом більш як 10 сторінок, про це повідомляється протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту запитувачу із зазначенням обсягу фактичних витрат, пов’язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат. Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

6. У задоволенні запиту може бути відмовлено у таких випадках:

1) розпорядник інформації не володіє і не зобов’язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією щодо якої зроблено запит;

2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;

3) запитувач не оплатив фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком документів, відповідно до пункту 5 розділу ІІІ Порядку;

4) недотримання вимог до оформлення та подання запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації», а саме не зазначені:

- прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштова адреса або адреса електронної пошти, а також номер засобу зв’язку (якщо такий є);

- загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

- підпис і дата (за умови подання письмового запиту).

 

Керівник апарату

районної державної адміністрації                                                   О. А. Брагінець

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження

райдержадміністрації

                                                                               від      .07.2011  № 230

ФОРМА ЗАПИТУ НА ІНФОРМАЦІЮ

Розпорядник інформації

Чорнобаївська районна державна адміністрація

 

Запитувач

____________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові — для фізичних осіб,

__________________________________________________________________

найменування організації, прізвище, ім’я, по батькові представника організації – для юридичних осіб

___________________________________________________________________

та об’єднань громадян, що не мають статусу юридичної особи,

___________________________________________________________________

поштова адреса або електронна адреса, контактний телефон)

ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ

Прошу відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» надати

_______________________________________________________________________________

(загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа)

Запитувану інформацію прошу надати у визначений законом строк (необхідне зазначити):

на поштову адресу

(поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця, будинок, корпус, квартира)

на електронну адресу

_____________________________________________

факсом

_____________________________________________

за телефоном

_____________________________________________

 

 

_________                            _____________                          _________________

(дата)                                                    (підпис)                                                             (П.І.Б.)

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь