A A A K K K
для людей з вадами зору
Чорнобаївська районна державна адміністрація
Черкаська область, Чорнобаївський район

ПРОГРАМА ПІДТРИМКА ФЕРМЕРСТВА - ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ У ДЕРЖАВНОМУ БЮДЖЕТІ ДЛЯ НАДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ РОЗВИТКУ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ

Дата: 18.04.2018 12:49
Кількість переглядів: 923

Фото без опису

    Відповідно до Постанови КМУ № 106 від 07.02.2018 року «ПОРЯДОК використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання фінансової підтримки розвитку фермерських господарств» передбачено, що фінансова підтримка надається: фермерському господарству, у власності та/або користуванні якого перебуває не більше ніж 500 гектарів земель сільськогосподарського призначення, яке має чистий дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік до 15 000 000 гривень; сільськогосподарському обслуговуючому кооперативу, до складу якого входить не менше ніж 20 членів, серед яких повинні бути не менше ніж одне фермерське господарство, а інші – фізичні особи, у власності та користуванні кожної з яких перебуває не більше ніж 100 гектарів земель сільськогосподарського призначення (далі – одержувачі).

    Фінансова підтримка надається одержувачам за такими напрямами:

- часткова компенсація вартості закупленого у суб’єктів насінництва насіння сільськогосподарських рослин вітчизняної селекції;

- часткова компенсація витрат, пов’язаних з наданими сільськогосподарськими дорадчими послугами;

- фінансова підтримка сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів;

- часткова компенсація вартості придбаної сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва;

- здешевлення кредитів.

    Розподіл бюджетних коштів за напрямами затверджується Мінагрополітики.

    Для отримання фінансової підтримки за напрямами по частковій компенсації вартості закупленого у суб’єктів насінництва насіння сільськогосподарських рослин вітчизняної селекції та по здешевленню кредитів, одержувачі подають до державного банку або банку, у статутному капіталі якого 75 і більше відсотків акцій належить державі, що підписали з Мінагрополітики Меморандум про загальні засади співробітництва (далі – державний банк), заявку та підтвердні документи, а саме:

- копію статуту фермерського господарства (для юридичної особи) або копію договору про створення сімейного фермерського господарства (для фермерських господарств, що створені без набуття статусу юридичної особи відповідно до статті 81 Закону України “Про фермерське господарство”), або копію статуту сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу;

- документи, що підтверджують право власності та/або користування земельною ділянкою (стосовно сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу — для кожного члена кооперативу);

- копію фінансового документа, що підтверджує наявність чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік (для фермерського господарства);

- довідку, чинну на дату подання заявки, про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, контроль за справлянням яких покладено на органи доходів і зборів, — у паперовому вигляді або сформовану в електронному вигляді в електронному кабінеті платника податків на офіційному веб-сайті ДФС;

- згоду одержувача щодо надання державним банком Мінагрополітики інформації, яка становить банківську таємницю або містить персональні дані, за формою, визначеною державним банком.

    Подаються оригінали та належним чином засвідчені копії документів.

    Форма заявки для отримання фінансової підтримки визначається Мінагрополітики.

    Для отримання часткової компенсації вартості закупленого у суб’єктів насінництва насіння сільськогосподарських рослин вітчизняної селекції категорій базове, сертифіковане (у розмірі 80 відсотків вартості насіння без урахування сум податку на додану вартість, але не більше 30 000 гривень на одне господарство) одержувачі, крім описаних вище основних документів, також подають до державного банку копії:

- сертифіката, що засвідчує сортові якості насіння;

- сертифіката, що засвідчує посівні якості насіння;

- платіжного доручення про оплату за насіння;

- накладної (товарно-транспортної накладної) на придбане насіння;

- акта про висів придбаного насіння за формою, затвердженою Мінагрополітики.

    Документи для отримання часткової компенсації вартості закупленого  у суб’єктів насінництва насіння сільськогосподарських рослин вітчизняної селекції подаються двічі на рік до 1 червня та до 1 листопада поточного року.

    Державні банки формують реєстри одержувачів часткової компенсації вартості закуплених у суб’єктів насінництва насіння сільськогосподарських рослин вітчизняної селекції і щомісяця до 10 числа подають їх до Мінагрополітики у паперовому вигляді та на електронних носіях.

    Державний банк протягом трьох банківських днів з дати отримання коштів від Мінагрополітики перераховує їх на поточні рахунки одержувачів згідно з сумами, зазначеними у реєстрі одержувачів, сформованому Мінагрополітики, та протягом двох робочих днів інформує Мінагрополітики про перерахування коштів.

    Часткова компенсація витрат сільськогосподарським дорадчим службам, пов’язаних з наданням дорадчих послуг за напрямами: агрономія, ветеринарія, зоотехнія, бухгалтерський облік, маркетинг, юридичні консультації (у розмірі 90 відсотків вартості, але не більше ніж 10 000 гривень), надається в порядку, визначеному Мінагрополітики.

    Фінансова підтримка сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів надається зазначеним кооперативам молочарського та плодово-ягідного напрямів діяльності для придбання обладнання із зберігання та переробки сільськогосподарської продукції.

    Для надання фінансової підтримки, сільськогосподарським обслуговуючим кооперативам, структурні підрозділи облдержадміністрацій, що забезпечують виконання функцій з питань агропромислового розвитку, утворюють до 15 березня поточного року регіональні комісії та затверджують їх склад (далі – регіональні комісії).

    Після надходження від Мінагрополітики інформації про розподіл бюджетних коштів за напрямами структурні підрозділи облдержадміністрацій, що забезпечують виконання функцій з питань агропромислового розвитку, формують регіональні комісії та оголошують про початок прийому заявок та документів для отримання фінансової підтримки сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів шляхом опублікування оголошення у друкованих засобах масової інформації та на власних веб-сторінках.

    Заявки приймаються у період, зазначений в оголошенні, починаючи з дати його оприлюднення до 15 листопада року опублікування оголошення.

    Заявки, подані після закінчення строку їх приймання, не приймаються та не розглядаються.

    Інформація про заявки та документи, подані в установлений строк до регіональних комісій, вноситься секретарем регіональної комісії до журналу обліку в день їх надходження.

    Заявка та документи, що додаються до неї, зберігаються протягом трьох років.

    Засідання регіональних комісій проводяться у разі потреби, але не рідше одного разу на місяць. Останнє засідання регіональної комісії проводиться до 1 грудня.

    За результатами розгляду поданих заявок та документів регіональні комісії приймають рішення про надання фінансової підтримки сільськогосподарським обслуговуючим кооперативам, протягом п’яти робочих днів формують реєстри одержувачів зазначеної фінансової підтримки та подають їх до Мінагрополітики.

    Фінансова підтримка надається сільськогосподарським обслуговуючим кооперативам у розмірі 70 відсотків вартості придбаного обладнання без урахування сум податку на додану вартість, але не більше ніж 3 000 000 гривень на один  сільськогосподарський обслуговуючий кооператив.

    Сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи укладають договір з постачальником обладнання з визначенням таких умов:

- кооператив сплачує постачальнику податок на додану вартість та
30 відсотків вартості обладнання (без податку на додану вартість);

- 70 відсотків вартості (без податку на додану вартість) сплачується за рахунок фінансової підтримки шляхом видачі простого векселя, авальованого Мінагрополітики;

- постачальник обладнання забезпечує постачання обладнання з дотриманням зазначених умов;

- виплата за векселем здійснюється Мінагрополітики за пред’явленням;

- вексель не може передаватися третім особам, крім Мінагрополітики;

- граничний строк виписки векселя — до 1 листопада поточного року;

- граничний строк пред’явлення векселя — до 15 грудня поточного року.

    Для отримання фінансової підтримки, сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи одночасно подають до регіональної комісії в паперовому вигляді, а до  Мінагрополітики – в електронному вигляді такі документи:

- копію статуту сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу;

- документи, що підтверджують право власності та/або користування земельною ділянкою для членів кооперативу;

- довідку, чинну на дату подання заявки, про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, контроль за справлянням яких покладено на органи доходів і зборів, — у паперовому вигляді або сформовану в електронному вигляді в електронному кабінеті платника податків на офіційному веб-сайті ДФС;

- копію договору з постачальником обладнання;

- копії документів, що підтверджують оплату податку на додану вартість та 30 відсотків вартості придбаного обладнання;

- копію векселя, виписаного постачальнику обладнання;

- копії підтвердних документів щодо одержання сільськогосподарським обслуговуючим кооперативом обладнання.

    Копії документів засвідчуються підписом уповноваженої особи сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу.

    У разі нестворення у п’ятиденний термін реєстру одержувачів фінансової підтримки сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів відповідними регіональними комісіями Мінагрополітики формує зазначений реєстр на підставі отриманих від зазначених кооперативів документів.

    Постачальник обладнання подає для авалювання векселя до Мінагрополітики (засобами поштового зв’язку  або особисто) вексель, виписаний сільськогосподарським обслуговуючим кооперативом, та довідку, видану банком із зазначенням реквізитів банківського рахунка постачальника.

    Мінагрополітики протягом семи календарних днів перевіряє подані сільськогосподарським обслуговуючим кооперативом та постачальником обладнання документи, здійснює в межах коштів, що передбачені розподілом, затвердженим Мінагрополітики, аваль векселя і передає його постачальнику обладнання.

    Мінагрополітики щомісяця в межах помісячного розпису державного бюджету здійснює оплату за векселями, виписаними кооперативами, шляхом перерахування коштів у обсягах авальованих векселів на поточні рахунки постачальників обладнання за їх пред’явленням.

    Мінагрополітики повідомляє сільськогосподарському обслуговуючому кооперативу про суму наданої йому фінансової підтримки шляхом викупу векселя, виписаного сільськогосподарським обслуговуючим кооперативом.

    Мінагрополітики на постійній основі на своєму офіційному веб-сайті оприлюднює інформацію про залишок бюджетних коштів за зазначеним напрямом.

    Випуск, обіг, погашення векселя здійснюються відповідно до законодавства.

    Часткова компенсація вартості придбаної сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва (далі – техніка та обладнання) надається фермерським господарствам на безповоротній основі у розмірі 40 відсотків вартості придбаної техніки та обладнання без урахування податку на додану вартість, зазначеної в акті приймання-передачі та інших документах, що підтверджують оплату через державний банк згідно з Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2017 р. № 130 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 24, ст. 671, № 61, ст. 1865).

    При цьому компенсація техніки та обладнання у розмірі 25 відсотків вартості техніки та обладнання надається за рахунок бюджетної програми КПКВК 2801580 “Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників” за напрямом “Часткова компенсація вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва”, а у розмірі 15 відсотків вартості — за рахунок бюджетної програми КПКВК 2801230 “Фінансова підтримка розвитку фермерських господарств”.

    Для отримання компенсації техніки та обладнання фермерські господарства додатково подають до державного банку копію статуту фермерського господарства (для юридичної особи) або копію договору про створення сімейного фермерського господарства (для фермерських господарств, що створені без набуття статусу юридичної особи відповідно до статті 81 Закону України “Про фермерське господарство”).

    Державні банки у порядку та за формою, що визначені Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2017 р. № 130, включають відповідну інформацію про фермерські господарства для отримання 25 відсотків компенсації вартості техніки та обладнання, та формують додаткову інформацію про фермерські господарства для компенсації 15 відсотків вартості техніки та обладнання і подають її до Мінагрополітики у визначені строки.

    Здешевлення кредитів здійснюється шляхом надання часткової компенсації відсоткової ставки за залученими у національній валюті кредитами, наданими державним банком (далі – компенсація).

    Компенсація надається одержувачам за нараховані і сплачені у поточному році відсотки за користування кредитами у розмірі  1,5 облікової ставки Національного банку, що діє на дату нарахування відсотків, але не вище розміру, передбаченого кредитним договором, зменшеним на 1 відсотковий пункт.

    Компенсації підлягають відсоткові ставки за кредитом:

залученим до одного року, обсяг якого не перевищує 500 000 гривень, для покриття виробничих витрат;

залученим до трьох років, обсяг якого не перевищує 9 000 000 гривень, для придбання основних засобів сільськогосподарського виробництва, здійснення витрат, пов’язаних з будівництвом і реконструкцією виробничих об’єктів сільськогосподарського призначення.

    Для отримання компенсації одержувачі подають до державного банку, з яким укладено кредитний договір, заявку та підтвердні документи, основні документи перелік яких описано з початку цієї статті з 10 абзацу.

    Компенсація здійснюється щомісяця виходячи із суми фактично сплачених одержувачем державному банку відсотків за відповідний період згідно з кредитним договором з урахуванням вимог, визначених абзацом другим цього пункту.

    Державні банки формують реєстри одержувачів компенсації і щомісяця до 10 числа подають їх до Мінагрополітики.

    Мінагрополітики на підставі наданих державними банками реєстрів одержувачів формує власний реєстр одержувачів компенсації та зазначає в ньому суму коштів, що підлягає компенсації.

    Мінагрополітики у межах обсягу відкритих бюджетних асигнувань щомісяця до 25 числа на підставі реєстру одержувачів компенсації перераховує бюджетні кошти державному банку.

    Державний банк протягом трьох банківських днів з дати отримання коштів від Мінагрополітики перераховує їх на поточні рахунки одержувачів з урахуванням сум, зазначених у реєстрі одержувачів компенсації, та протягом двох робочих днів інформує про це Мінагрополітики.

 

Довідково: державними банками є ПАТ КБ «Приватбанк», АТ «Укрексімбанк», АТ «Ощадбанк», АБ «Укргазбанк», ПАТ «Розрахунковий центр».

 

    Постановою КМУ № 130 від 1 березня 2017 року « Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва» передбачено змінами що з 1 січня 2018 року  часткова компенсація надається сільськогосподарським товаровиробникам на безповоротній основі у розмірі 20 відсотків вартості техніки та обладнання (без урахування податку на додану вартість), зазначеної в акті приймання-передачі та інших документах, що підтверджують оплату через державний банк і придбання до 1 грудня поточного року техніки та обладнання.

    Мінагрополітики  розміщує на офіційному веб-сайті перелік:

- найменування завода-виробника та/або його дилера;

- вид і марка техніки та обладнання;

- довідкова вартість техніки та обладнання.

    Для отримання часткової компенсації сільськогосподарські товаровиробники подають до державного банку заявки та підтвердні документи щодо придбання техніки та обладнання, а саме:

- копію платіжного доручення;

- акт приймання-передачі техніки та обладнання;

- свідоцтво про державну реєстрацію техніки (якщо техніка підлягає обов’язковій державній реєстрації).

    Форма заявки для отримання часткової компенсації визначається Мінагрополітики.

    Постановою   КМУ  № 587 від 15 лютого 2005 року визначено «ПОРЯДОК використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства».

    Постановою передбачено надання коштів суб’єктам господарювання, які займаються виноградарством, садівництвом і хмелярством (далі - суб’єкти господарювання), незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності для компенсації здійснених у поточному бюджетному році витрат (без урахування сум податку на додану вартість) за такими напрямами:

- проведення робіт із закладення насаджень, догляду за ними до вступу у плодоношення (проектні роботи, підготовка ґрунту та посадка, догляд за насадженнями, спорудження шпалери, встановлення систем краплинного зрошення) та придбання матеріалів, необхідних для проведення таких робіт, - у межах затверджених Мінагрополітики нормативів витрат на 1 гектар, що визначаються з урахуванням зони закладення насаджень, схеми посадок та інших технологічних особливостей, а також витрат з виконання відповідних робіт;

- придбання садивного матеріалу плодово-ягідних культур, винограду та хмелю (до 80 відсотків здійснених у поточному та попередньому бюджетних роках витрат без урахування сум податку на додану вартість), але не більше встановлених Мінагрополітики нормативів за умови закладення насаджень у поточному році;

- будівництво холодильників з регульованим газовим середовищем та ємністю від 500 тонн для зберігання столових сортів винограду та плодів власного виробництва (далі - холодильники), придбання ліній товарної обробки плодів - в межах установлених Мінагрополітики нормативів;

- будівництво розсадницькими господарствами лабораторних комплексів для виробництва безвірусного садивного матеріалу (далі - лабораторний комплекс) та в межах установлених Мінагрополітики нормативів - камер швидкого заморожування плодів і ягід виробниками такої продукції;

- придбання механізмів та техніки (в тому числі імпортного виробництва, яка не виробляється в Україні) для проведення технологічних операцій у виноградарстві, садівництві та хмелярстві і нового обладнання для сублімаційного висушування фруктів; модернізації холодильного та газового режимів зберігання у реконструйованих холодильниках ємністю від 500 тонн (за умови власного виробництва столових сортів винограду та плодів в обсязі, не меншому ємності такого холодильника) згідно з визначеним Мінагрополітики переліком.

    Для надання компенсації витрат за напрямами, визначеними першими двома підпунктами напрямків(абзац 2,3)  цього Порядку, районна комісія приймає від суб’єктів господарювання, включених до переліку претендентів, такі документи:

1) один раз на рік:

- документи, що посвідчують право власності, користування земельною ділянкою;

- проектну документацію на створення виноградників столових сортів, плодово-ягідних насаджень та хмільників та затверджену Мінагрополітики проектну документацію на створення виноградників технічних сортів;

- довідку про банківські реквізити (у разі зміни реквізитів довідка видається повторно);

- зобов’язання щодо повернення до державного бюджету у місячний строк бюджетних коштів у разі встановлення контролюючими органами факту їх незаконного одержання та/або нецільового використання;

 2) до 20 червня та 20 листопада:

- заяву про компенсацію;

- акт про фактичний обсяг виконаних робіт та витрат за встановленою Мінагрополітики формою;

- реєстри витрат з виконання робіт разом із завіреними копіями первинних бухгалтерських документів.

    Крім того, на момент першого подання документів для отримання компенсації суб’єкти господарювання подають довідки про відсутність (наявність) заборгованості з виплати заробітної плати, сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), видані відповідними органами державної податкової служби, Пенсійного фонду України та фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування. У разі відсутності заборгованостей такі довідки подаються повторно через півроку, у разі їх наявності - щомісяця до моменту погашення заборгованості.

    У разі проведення посадки насаджень або їх ремонту суб’єкти господарювання додатково подають сертифікати на садивний матеріал: для вітчизняного виробництва – сертифікат, що засвідчує сортові якості садивного матеріалу та сертифікат, що засвідчує товарні якості садивного матеріалу; для ввезеного на митну територію України – фітосанітарний сертифікат та сертифікат країни-експортера.

    На підставі поданих документів згідно наведеного вище переліку та результатів виїзних перевірок  районна комісія  визначає попередні обсяги компенсації для кожного суб’єкта господарювання з урахуванням фактичних витрат та нормативів витрат на 1 гектар, під час розрахунку яких застосовується коефіцієнт повноти виконання робіт, що визначається як відношення фактично здійснених витрат з виконання таких робіт до затвердженого нормативу витрат.

    Районна комісія  незалежно від результатів розгляду документів та проведених виїзних перевірок забезпечують надходження до Мінагрополітики до 1 липня та 1 грудня зведених відомостей про фактичні витрати та попередні обсяги компенсації і висновків за результатами проведення виїзних перевірок та аналізу отриманих документів за встановленими Мінагрополітики формами, актів про фактичний обсяг виконаних робіт та витрат, а в разі надходження відповідного запиту Мінагрополітики – інші підтвердні документи.

    Мінагрополітики складає та подає Мінфіну щокварталу до 25 числа місяця, що настає за звітним періодом, звіт про використання бюджетних коштів у розрізі напрямів їх використання та суб’єктів господарювання.

 

Про  районну підтримку

галузі молочного скотарства в особистих селянських господарствах

 

    В зв’язку з необхідністю розвитку молочного  скотарства  в  особистих селянських   господарствах   району  та  за   поданням районної державної  адміністрації рішенням сесії  районної   ради  від 06.03.2018 № 23-12/VII затверджено  районну  програму:

«Про внесення змін до рішення районної ради від 20.12.2011 № 10-6/VI “Про програму розвитку галузі молочного скотарства у Чорнобаївському районі на 2011-2020 роки» зі змінами від 20.07.2012,  11.09.2012, 20.06.2013, 10.08.2017». 

«З метою інтенсивного розвитку виробництва молока, самозайнятості в особистих селянських господарствах, пропонується надати територіальним громадам субвенцію для виплати цільової благодійної допомоги фізичним особам, які утримують 5 і більше корів та  мають програму перспективного розвитку молочного скотарства, для придбання ними молочного устаткування, починаючи з 01.01.2018р., з розрахунку 3 тис. грн. на 1 голову, за умови співфінансування з сільськими (селищним) бюджетами».

    Програма сприятиме розвитку молочного скотарства в домогосподарствах району, подальшому розвитку малих сімейних ферм,покращення матеріально-технічного стану фізичних осіб утримувачів корів. 

    Заява та відповідні документи подаються в управління агропромислового розвитку райдержадміністрації. За довідками звертатись по тел. 2-34-50

    З метою  розвитку молочарських кооперативів, підвищення добробуту громад, покращення якості молока виробленого в домогосподарствах населення та відповідно і закупівельної ціни  та  за поданням районної державної адміністрації   рішенням  районної  ради від 06.03.2018 року  №23-11/VII   затверджено  районну програму:

 

«Про внесення змін до рішення районної ради  від 22.12.2017 № 22-4/VI«Про програму підтримки розвитку сільськогосподарських кооперативів у Чорнобаївському районі на період 2018-2020 роки»

 

Розвиток молочних кооперативів

    З метою підвищення якості, конкурентоспроможності, реалізаційної ціни  молока, що виробляється населенням, створення нових робочих місць з районного бюджету планується виділили кошти в сумі 90 тис. грн., зокрема по 45 тис. грн для кожного новоствореного молочарського кооперативу, зокрема, для придбання ними холодильного обладнання за умови співфінансування з  сільськими (селищним) бюджетами.

 

За довідками звертатись по тел. 2-34-50

Заява та відповідні документи подаються в управління агропромислового розвитку райдержадміністрації.

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь