A A A K K K
для людей з вадами зору
Чорнобаївська районна державна адміністрація
Черкаська область, Чорнобаївський район

До 1 березня включно неприбуткові організації зобов’язані подати податкову звітність

Дата: 06.03.2019 11:38
Кількість переглядів: 808

       Фото без опису

  Нагадуємо про наближення граничного терміну подання звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової  організації за 2018 рік – 1 березня 2019 року.

       Такий звіт подають протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року неприбуткові установи та організації, що відповідають вимогам, встановленим у п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу України, зокрема внесені до Реєстру неприбуткових установ та організацій.  Зокрема:

     бюджетні установи;

     громадські об’єднання, політичні партії, творчі спілки, релігійні організації, благодійні організації, пенсійні фонди;

     спілки, асоціації та інші об’єднання юридичних осіб;

     житлово-будівельні кооперативи, дачні (дачно-будівельні), садівничі та гаражні (гаражно-будівельні) кооперативи (товариства);

     об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, асоціації власників жилих будинків;

     професійні спілки, їх об’єднання та організації профспілок, а також організації роботодавців та їх об’єднання;

     сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи, кооперативні об’єднання сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів;

     інші юридичні особи, діяльність яких відповідає вимогам п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу.

       Переконатися, що організація є неприбутковою та ознайомитися з відповідним Реєстром можна у відкритій та приватній частинах Електронного кабінету, розміщеного на офіційному веб-порталі ДФС https://cabinet.sfs.gov.ua 

       Коли не потрібно подавати звіт? – за відсутності показників, які підлягають декларуванню. Втім звертаємо увагу, що найпоширенішою з помилок  неприбуткових організацій є неподання звіту за наявності показників, які слід декларувати.  

        Так, неприбуткові установи та організації, визначені п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу України, мають право не подавати звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації та фінансову звітність за умови відсутності  показників, які підлягають декларуванню відповідно до вимог Податкового кодексу України, в тому числі у фінансовій звітності, оскільки вона подається неприбутковими організаціями як додаток до звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації та є її невід’ємною частиною.

        Які особливості подання звітності профспілковими організаціями? –  для професійних спілок, їх об’єднань та організацій профспілок передбачено подання звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації лише у разі порушень вимог п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу України.

      Які форми фінансової звітності повинні подаватися неприбутковими організаціями? – неприбутковими установами та організаціями (крім неприбуткових установ та організацій, які підпадають під критерії мікропідприємств, малих підприємств, бюджетних установ) подається разом зі звітом про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації Баланс, Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал та Примітки до річних звітів (форми №№1-5). Неприбуткові установи, організації, які підпадають під критерії мікропідприємств, малих підприємств, подають скорочену за показниками фінансову звітність (Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва, Спрощений фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва) у складі Балансу і Звіту про фінансові результати (форми № 1-м, № 2-м або № 1-мс, № 2-мс).

      Суб’єкти державного сектора разом зі Звітом подають наступні форми фінансової звітності: Баланс (форма № 1-дс) та Звіт про фінансові результати (форма № 2-дс), Звіт про рух грошових коштів (форма № 3-дс), Звіт про власний капітал (форма № 4-дс), Примітки до річної фінансової звітності (форма № 5-дс).

      Підтвердженням подання фінансової звітності разом з Звітом є позначка «+» в Звіті у клітинці «ФЗ» таблиці «Наявність додатків» та у таблиці «Наявність поданих до Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації додатків – форм фінансової звітності».

      Неприбутковою організацією проставляється позначка у тих графах таблиці, що відповідають назвам форм фінансової звітності, поданої разом зі Звітом. Питання – відповідь із «ЗІР», категорія 102.23.02.

       Яка форма Звіту та який порядок заповнення Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації? – Форма Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації затверджена наказом Міністерства фінансів України від 17.06.2016 №553 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 28.04.2017 №469), передбачає, зокрема заповнення лише тих показників, які відображають особливості діяльності неприбуткової організації в залежності від закону, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації.   У рядках 1.1 - 1.11 частини І Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації відображаються доходи, одержані неприбутковими організаціями, а у рядках 2.1 - 2.6 – суми видатків (витрат).  При цьому у зазначених рядках показники заповнюються з урахуванням особливості діяльності неприбуткової організації відповідно до закону, що регулює діяльність такої неприбуткової організації.  Питання – відповідь із «ЗІР», категорія 102.04.

      Яка відповідальність за неподання або несвоєчасне подання звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації? –  штраф у розмірі 170 гривень, за кожне таке неподання або несвоєчасне подання.  Вказана норма не поширюються на випадки, коли звітність (у т.ч. фінансову, яка є невід’ємною частиною звітності) не потрібно подавати, оскільки відсутні показники, які підлягають декларуванню відповідно до вимог Податкового кодексу України, в тому числі у фінансовій звітності.

     Яка відповідальність передбачена за неподання або несвоєчасне подання фінансової звітності? Фінансова звітність – невід’ємна частина податкової звітності та за її неподання передбачена відповідальність. При поданні неприбутковими організаціями фінансової звітності слід керуватися нормою п. 46.2 ст. 46 Податкового кодексу України, якою передбачено, що фінансова звітність є додатком до звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації та її невід’ємною частиною.

     У разі неподання до ДФС фінансової звітності разом із звітом як його невід’ємної частини, така податкова звітність не визнається податковою декларацією. За неподання або несвоєчасне подання неприбутковими організаціями звіту, обов’язок подання якого передбачено Кодексом передбачено накладення штрафу в розмірі 170 гривень, за кожне таке неподання або несвоєчасне подання.

       Нагадуємо про наближення граничного терміну подання звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової  організації за 2018 рік – 1 березня 2019 року.

       Такий звіт подають протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року неприбуткові установи та організації, що відповідають вимогам, встановленим у п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу України, зокрема внесені до Реєстру неприбуткових установ та організацій.  Зокрема:

     бюджетні установи;

     громадські об’єднання, політичні партії, творчі спілки, релігійні організації, благодійні організації, пенсійні фонди;

     спілки, асоціації та інші об’єднання юридичних осіб;

     житлово-будівельні кооперативи, дачні (дачно-будівельні), садівничі та гаражні (гаражно-будівельні) кооперативи (товариства);

     об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, асоціації власників жилих будинків;

     професійні спілки, їх об’єднання та організації профспілок, а також організації роботодавців та їх об’єднання;

     сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи, кооперативні об’єднання сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів;

     інші юридичні особи, діяльність яких відповідає вимогам п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу.

       Переконатися, що організація є неприбутковою та ознайомитися з відповідним Реєстром можна у відкритій та приватній частинах Електронного кабінету, розміщеного на офіційному веб-порталі ДФС https://cabinet.sfs.gov.ua 

       Коли не потрібно подавати звіт? – за відсутності показників, які підлягають декларуванню. Втім звертаємо увагу, що найпоширенішою з помилок  неприбуткових організацій є неподання звіту за наявності показників, які слід декларувати.  

        Так, неприбуткові установи та організації, визначені п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу України, мають право не подавати звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації та фінансову звітність за умови відсутності  показників, які підлягають декларуванню відповідно до вимог Податкового кодексу України, в тому числі у фінансовій звітності, оскільки вона подається неприбутковими організаціями як додаток до звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації та є її невід’ємною частиною.

        Які особливості подання звітності профспілковими організаціями? –  для професійних спілок, їх об’єднань та організацій профспілок передбачено подання звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації лише у разі порушень вимог п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу України.

      Які форми фінансової звітності повинні подаватися неприбутковими організаціями? – неприбутковими установами та організаціями (крім неприбуткових установ та організацій, які підпадають під критерії мікропідприємств, малих підприємств, бюджетних установ) подається разом зі звітом про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації Баланс, Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал та Примітки до річних звітів (форми №№1-5). Неприбуткові установи, організації, які підпадають під критерії мікропідприємств, малих підприємств, подають скорочену за показниками фінансову звітність (Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва, Спрощений фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва) у складі Балансу і Звіту про фінансові результати (форми № 1-м, № 2-м або № 1-мс, № 2-мс).

      Суб’єкти державного сектора разом зі Звітом подають наступні форми фінансової звітності: Баланс (форма № 1-дс) та Звіт про фінансові результати (форма № 2-дс), Звіт про рух грошових коштів (форма № 3-дс), Звіт про власний капітал (форма № 4-дс), Примітки до річної фінансової звітності (форма № 5-дс).

      Підтвердженням подання фінансової звітності разом з Звітом є позначка «+» в Звіті у клітинці «ФЗ» таблиці «Наявність додатків» та у таблиці «Наявність поданих до Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації додатків – форм фінансової звітності».

      Неприбутковою організацією проставляється позначка у тих графах таблиці, що відповідають назвам форм фінансової звітності, поданої разом зі Звітом. Питання – відповідь із «ЗІР», категорія 102.23.02.

       Яка форма Звіту та який порядок заповнення Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації? – Форма Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації затверджена наказом Міністерства фінансів України від 17.06.2016 №553 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 28.04.2017 №469), передбачає, зокрема заповнення лише тих показників, які відображають особливості діяльності неприбуткової організації в залежності від закону, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації.   У рядках 1.1 - 1.11 частини І Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації відображаються доходи, одержані неприбутковими організаціями, а у рядках 2.1 - 2.6 – суми видатків (витрат).  При цьому у зазначених рядках показники заповнюються з урахуванням особливості діяльності неприбуткової організації відповідно до закону, що регулює діяльність такої неприбуткової організації.  Питання – відповідь із «ЗІР», категорія 102.04.

      Яка відповідальність за неподання або несвоєчасне подання звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації? –  штраф у розмірі 170 гривень, за кожне таке неподання або несвоєчасне подання.  Вказана норма не поширюються на випадки, коли звітність (у т.ч. фінансову, яка є невід’ємною частиною звітності) не потрібно подавати, оскільки відсутні показники, які підлягають декларуванню відповідно до вимог Податкового кодексу України, в тому числі у фінансовій звітності.

     Яка відповідальність передбачена за неподання або несвоєчасне подання фінансової звітності? Фінансова звітність – невід’ємна частина податкової звітності та за її неподання передбачена відповідальність. При поданні неприбутковими організаціями фінансової звітності слід керуватися нормою п. 46.2 ст. 46 Податкового кодексу України, якою передбачено, що фінансова звітність є додатком до звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації та її невід’ємною частиною.

     У разі неподання до ДФС фінансової звітності разом із звітом як його невід’ємної частини, така податкова звітність не визнається податковою декларацією. За неподання або несвоєчасне подання неприбутковими організаціями звіту, обов’язок подання якого передбачено Кодексом передбачено накладення штрафу в розмірі 170 гривень, за кожне таке неподання або несвоєчасне подання.

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь