A A A K K K
для людей з вадами зору
Чорнобаївська районна державна адміністрація
Черкаська область, Чорнобаївський район

Щодо дотримання процедури приєднання нежитлових приміщень до електромереж електропередавальної організації

Дата: 21.02.2017 08:34
Кількість переглядів: 775

Фото без опису

    На сьогодні відносини, які виникають під час приєднання новозбудованих, реконструйованих чи технічно переоснащених електроустановок замовників до електричних мереж, регулюються Законом України «Про електроенергетику» (із змінами) та Правилами приєднання електроустановок до електричних мереж, затвердженими постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики від 17.01.2013 № 32, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 08.02.2013 за № 236/22768 (далі – Правила).

    Відповідно до вимог пункту 1.2 Правил, стандартне приєднання – це приєднання електроустановки замовника до діючих мереж електропередавальної організації на відстань, що не перевищує 300 метрів по прямій лінії від місця забезпечення потужності до місця приєднання, яке диференціюється за ступенями потужності об'єкта замовника: перший ступінь – до 16 кВт включно; другий ступінь – від 16 кВт до 50 кВт включно; третій ступінь – від 50 кВт до 160 кВт включно.

    Згідно з діючим законодавством з 01.01.2017 забезпечується стандартне приєднання електроустановок І, ІІ та ІІІ ступеня потужності (до 160 кВт включно).

    Відповідно до вимог пункту 1.7.1 Правил, для визначення типу приєднання (стандартне приєднання або приєднання, яке не є стандартним) за точку забезпечення потужності приймається найближча точка в існуючих (діючих) електричних мережах (кабельна лінія, повітряна лінія або трансформаторна підстанція) електропередавальної організації ступеня напруги, що відповідає ступеню напруги в точці приєднання.

    Згідно з вимогами пункту 1.3 Правил, електропередавальна організація не має права відмовити в приєднанні до її мереж електроустановки замовника, за умови дотримання ним вимог Правил.

    Приєднання електроустановок замовника до електричних мереж полягає у створенні технічної можливості для фізичного підключення цих електроустановок до електричних мереж та безпечної подачі напруги.

    Приєднання електроустановок може включати в себе як будівництво нових електричних мереж, так і реконструкцію чи технічне переоснащення існуючих електричних мереж, необхідних для електрозабезпечення об’єктів замовника.

    Згідно з вимогами абзацу 6 пункту 1.2 Правил, зміна технічних параметрів – це збільшення величини дозволеної до використання потужності електроустановки внаслідок реконструкції чи технічного переоснащення об'єкта, підвищення рівня надійності електрозабезпечення електроустановки, зміна точки приєднання, зміна схеми живлення електроустановок замовника з однофазної на трифазну.

    Відповідно до вимог частини першої статті 316 Цивільного кодексу України (далі – ЦКУ), правом власності є право особи на річ (майно), яке вона здійснює відповідно до закону за своєю волею, незалежно від волі інших осіб.

    Згідно з вимогами частини першої статті 317 ЦКУ, власникові належать права володіння, користування та розпоряджання своїм майном.

    Відповідно до вимог частин першої, другої та шостої статті 319 ЦКУ, власник володіє, користується, розпоряджається своїм майном на власний розсуд. Власник має право вчиняти щодо свого майна будь-які дії, які не суперечать закону. Держава не втручається у здійснення власником права власності.

    Згідно з Законом України «Про архітектурну діяльність» (із змінами):

- об'єкти архітектурної діяльності (об'єкти архітектури) – це будинки і споруди житлово-цивільного, комунального, промислового та іншого призначення, їх комплекси, об'єкти благоустрою, садово-паркової та ландшафтної архітектури, монументального і монументально-декоративного мистецтва, території (частини територій) адміністративно-територіальних одиниць і населених пунктів;

- проект – це документація для будівництва об'єктів архітектури, що складається з креслень, графічних і текстових матеріалів, інженерних і кошторисних розрахунків, які визначають містобудівні, об’ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні та технологічні рішення, вартісні показники конкретного об’єкта архітектури, та відповідає вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил;

- замовник – це фізична або юридична особа, яка має у власності або у користуванні земельну ділянку, подала у встановленому законодавством порядку заяву (клопотання) щодо її забудови для здійснення будівництва або зміни (у тому числі шляхом знесення) об'єкта містобудування.

    Слід зазначити, що відповідно до положень частини п’ятої статті 4 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» (із змінами, внесеними від 09.04.2015 за № 320-VIII), об'єктами будівництва є будинки, будівлі, споруди будь-якого призначення, їх комплекси та частини, лінійні об'єкти інженерно-транспортної інфраструктури.

    Отже, окремі приміщення об’єкта архітектури – багатоповерхового будинку (квартири, нежитлові приміщення тощо) не підпадають під визначення об'єкти будівництва, оскільки вони вже збудовані і введені в експлуатацію у складі об'єкта архітектури.

    Таким чином, технічні умови видаються на об’єкт архітектури в цілому (як при новому будівництві, так і для існуючих об’єктів) з подальшим приєднанням окремих приміщень об’єкта архітектури (у даному випадку нежитлового приміщення) від внутрішньобудинкових мереж.

    Електропередавальна організація має право відмовити замовнику у наданні послуги з приєднання, якщо об’єкт (нежитлове приміщення) є складовою частиною об’єкта архітектури.

    Згідно з вимогами частин першої та другої пункту 1.5 Правил, суб'єкт господарювання має право за зверненням замовника погодити приєднання його електроустановок до власних технологічних електричних мереж у рахунок зменшення дозволеної потужності за договором про постачання електричної енергії або в межах резерву потужності існуючих трансформаторів та пропускної спроможності електричних мереж цього суб'єкта у відповідний період доби. Про своє рішення щодо погодження суб'єкт господарювання протягом трьох робочих днів з дня отримання звернення повідомляє замовнику.

    У разі приєднання електроустановок замовника до електричних мереж суб'єкта господарювання, який не є електропередавальною організацією, електропередавальна організація, на території здійснення ліцензованої діяльності якої розташовані електроустановки замовника, видає технічні умови на приєднання до електричних мереж цього суб'єкта господарювання, які погоджуються цим суб'єктом господарювання.

    З метою врегулювання проблемних питань щодо приєднання нежитлових приміщень, які належать замовникам на правах власності, та є складовими частинами об’єкта архітектури, який має власну схему електропостачання, Держенергонагляд рекомендує відповідно до вимог нормативних документів у галузі електроенергетики та у сфері містобудування дотримуватись наступної процедури:

  1. Замовнику, як власнику нежитлового приміщення, слід звернутися до відповідного комунального підприємства для приєднання електроустановок його приміщення до технологічних електричних мереж житлового будинку у рахунок зменшення дозволеної потужності за договором про постачання електричної енергії та пропускної спроможності електричних мереж житлового будинку у відповідний період доби. У разі отримання погодження комунального підприємства щодо приєднання зазначених електроустановок у рахунок зменшення дозволеної потужності електроустановок житлового будинку, електропередавальна організація видає технічні умови на приєднання.
  2. У разі, якщо приєднання зазначеного нежитлового приміщення призведе до збільшення навантаження житлового будинку в цілому (з урахуванням приєднаного додаткового навантаження зазначеного нежитлового приміщення), комунальному підприємству необхідно звернутися до електропередавальної організації щодо отримання технічних умов на збільшення дозволеної потужності за договором про постачання електричної енергії. У даному випадку, приєднання здійснюється в порядку, передбаченому вимогами розділу ІІІ Правил (приєднання, яке не є стандартним).
  3. Згідно з вимогами статті 5 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» у Державному реєстрі прав реєструються речові права та їх обтяження на земельні ділянки, а також на об’єкти нерухомого майна, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких неможливе без їх знецінення та зміни призначення, а саме: підприємства як єдині майнові комплекси, житлові будинки, будівлі, споруди (їх окремі частини), квартири, житлові та нежитлові приміщення.

    Якщо законодавством передбачено прийняття в експлуатацію об’єкта нерухомого майна, державна реєстрація прав на такий об’єкт проводиться після прийняття його в експлуатацію в установленому законодавством порядку.

    Право власності на підприємство як єдиний майновий комплекс, житловий будинок, будівлю, споруду, а також їх окремі частини може бути зареєстровано незалежно від того, чи зареєстровано право власності чи інше речове право на земельну ділянку, на якій вони розташовані.

    Право власності на квартиру, житлове та нежитлове приміщення може бути зареєстровано незалежно від того, чи зареєстровано право власності на житловий будинок, будівлю, споруду, а також їх окремі частини, в яких вони розташовані.

    У разі, якщо одночасно з проведенням реєстрації зазначеного нежитлового приміщення буде присвоєно йому відповідну (нову) адресу, замовнику необхідно звернутися до енергопостачальника щодо отримання технічних умов з приєднання нежитлового приміщення до електричних мереж електропередавальної організації. Приєднання здійснюється в порядку, передбаченому вимогами розділу ІІ Правил (стандартне приєднання).

    Енергопостачальник має видати технічні умови на приєднання струмоприймачів за зазначеною адресою, за умови погодження замовником одного із вище запропонованих варіантів та надання відповідних документів.

    Інформуємо, що згідно з вимогами статті 6 Господарського кодексу України, загальними принципами господарювання в Україні є, зокрема, заборона незаконного втручання органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб у господарські відносини.

    Згідно з вимогами статті 187 Господарського кодексу України, спори, що виникають при укладенні господарських договорів за державним замовленням, або договорів, укладення яких є обов'язковим на підставі закону та в інших випадках, встановлених законом, розглядаються судом.

    Отже, сторони повинні врегулювати спірні питання шляхом переговорів, а у разі недосягнення згоди – в установленому законодавством порядку у суді.

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь